Emil Hilje

 

Nastavnik: prof. dr. sc. Emil Hilje
Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon (Fax): 023 200 541 (023 200 603)
E-mail: ehilje@unizd.hr
Bibliografija: Academia.edu
  CROSBI
Izvodi kolegije: Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I.
  Umjetnost romanike
  Umjetnost gotike
  Hrvatska umjetnost romanike i gotike
Konzultacije: utorak, 9.00-10.00 sati
četvrtak, 9.00-10.00 sati


Biografija


Rođen 2. svibnja 1958. godine u Zadru. Osnovnu školu pohađao u Ražancu, a gimnaziju u Zadru. Godine 1976. upisao na Filozofskom fakultetu u Zadru grupu Pedagogija - Povijest umjetnosti. Diplomirao 1980. godine, a iste se godine zaposlio u osnovnoj školi u Sukošanu kao školski pedagog. Na tom poslu ostao do 1983. godine. U međuvremenu, 1981. godine, ponovo se upisao na Filozofski fakultet u Zadru, na grupu Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti, na kojoj je 1985. godine stekao status apsolventa. Iste godine upisao postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1988. obranio magistarsku radnju pod naslovom "Razvoj umjetnosti na Pagu u 14, 15. i 16. stoljeću".

Koncem 1986. godine zaposlio se na Filozofskom fakultetu u Zadru kao asistent pripravnik, a 1988. godine stekao zvanje asistenta, te započeo držati nastavu iz predmeta Osnove likovne umjetnosti za studente prve godine. U jesen 1993. godine obranio na Filozofskom fakultetu u Zadru doktorsku disertaciju pod naslovom "Gotičko slikarstvo u Zadru", te stekao zvanje višeg asistenta. Godine 1996. izabran u zvanje docenta, 2001. u zvanje izvanrednog profesora, 2007. u zvanje redovitog profesora, a 2012. u zvanje redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju.

Samostalno objavio dvije knjige ("Gotičko slikarstvo u Zadru" i "Spomenici srednjovjekovnoga graditeljstva na Pagu"), jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Radoslavom Tomićem ("Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Slikarstvo") i jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Jakšićem ("Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Kiparstvo I"), tri poglavlja u knjigama (od kojih jedno u koautorstvu s dr. Sofijom Sorić), a za potrebe nastave izradio skripta "Umjetnost romanike i gotike", koja je Sveučilište u Splitu 2000. godine priznalo kao sveučilišni priručnik. Objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao kao suradnik u katalozima nekoliko izložbi.

Kao glavni istraživač vodio znanstvene projekte: "Gotičko slikarstvo u Dalmaciji - arhivska istraživanja" (1990-95), "Zadarska regija od kasne antike do renesanse - povijest, umjetnost, književnost" (1996-2002.), "Srednjovjekovna umjetnička baština sjeverne Dalmacije" (2002-2006.) i "Umjetnička baština Dalmacije od 12. do 16. stoljeća" (od 2007.). Sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova, od čega deset međunarodnih. Znanstveni rad prvenstveno usmjerava na probleme dalmatinske umjetnosti 14. i 15. stoljeća, a najvećim ga dijelom temelji na arhivskim i terenskim istraživanjima.

Na Filozofskom fakultetu u Zadru (kasnije na Sveučilištu u Zadru) držao nastavu iz temeljnih kolegija (Osnove likovne umjetnosti, Umjetnost romanike i gotike, Umjetnost romanike, Umjetnost gotike, Hrvatska umjetnost romanike i gotike) i izbornih kolegija (Europske katedrale, Umjetnička baština Zadra od kasne antike do renesanse, Slikarstvo jadranskog kruga u 14. stoljeću, Slikarstvo jadranskog kruga u 15. stoljeću, Juraj Dalmatinac i njegov krug, Francuske katedrale, Talijanske katedrale, Katalonska romanika, Katedrala u Chartresu, Paolo Veneziano i njegov krug, Padovansko slikarstvo između Giotta i Mantegne). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu držao nastavu na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti, na Filozofskoj fakulteti v Ljubljani na podiplomskom študiju "Umetnost srednjega veka", a na Sveučlištu u Zadru na poslijediplomskom studiju "Jezici i kulture u dodiru" i doktorskom studiju "Humanističke znanosti". Kao vanjski suradnik 2004-05. držao nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kao pozvani predavač držao predavanja na Sveučilištu u Rijeci i Univerzi v Ljubljani. Troje asistenata koje vodio kao mentor su doktorirali, dvoje su u međuvremenu izabrani u zvanje docenta, a jedna u zvanje višeg asistenta.

Kao recenzent ocijenio šest studijskih programa, od čega jedan u inozemstvu (Univerza na Primorskem, Koper), šest znanstvenih knjiga, dva znanstveno-istraživačka projekta i veći broj znanstvenih i stručnih članaka.

Funkciju pročelnika Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru obnašao 2003-05. i 2009-10., a funkciju zamjenika pročelnika 2007-09. godine. Član Senata Sveučilišta u Zadru 2003-05. i 2009-10. godine. Funkciju voditelja doktorskog studija "Humanističke znanosti" na Sveučilištu u Zadru obnašao 2010-12. godine.