11. rujna 2019

Obrana završnog rada

Dana 13. rujna 2019. godine s početkom u 10:00 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Ema Perhat branit će završni rad s temom "Režim kisika na uzgajalištima riba".