18. lipnja 2019

Obrana diplomskog rada

Dana 26. lipnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Ivana Bušljeta branit će diplomski rad s temom "Procjena antropogenog utjecaja na NP Brijuni".