Osnovno o Centru

Centar za jadranska onomastička istraživanja jedna je od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Zadru, ujedno i jedina njegova isključivo istraživačka sastavnica s vlastitim istraživačkim kadrom. Centar je utemeljen odlukom Senata Sveučilišta u Zadru od 15. rujna 2003. Inicijativa je došla od skupine istraživača koji su smatrali da je jadranska onomastička i osobito toponomastička baština, zbog demografske krize na otocima, teško ugrožena. Od svoga osnivanja, Centar je kvalitetu istraživanja podigao na najveću moguću razinu, pokrenuo institucionalnu i interdisciplinarnu, domaću i međunarodnu suradnju, pokrenuo biblioteku svojih izdanja (biblioteka Onomastica Adriatica) te formirao i osposobio mladi znanstveno-istraživački kadar.

Znanstveno-istraživački rad Centra dominatno je koncentriran oko toponomastičkih istraživanja na otocima zadarskoga i šibenskog arhipelaga, s ciljem da u budućnosti proširi svoja istraživanja i na druge hrvatske otoke. Istraživački postupci uključuju dvije velike skupine zadataka: a) terenska istraživanja i bilježenje toponomastičke građe i b) sistematizaciju i objavljivanje građe u toponomastičkim monografijama. Osim toponomastičkih, provode se još leksikološka i dijalektološka istraživanja.

Centar nudi svim studijskim grupama na Sveučilištu izborne kolegije koji sadržajno počivaju na rezultatima njegovih znanstvenih istraživanja. Osim toga, djelatnici Centra izvode veći broj obveznih i izbornih kolegija na različitim preddiplomskim i diplomskim studijskim programima Sveučilišta u Zadru.

Centar organizira i međunarodne znanstvene skupove Skokovi dani i Mare loquens.