Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.158/03, 198/03 i 138/06) Sveučilište u Zadru ovlašteno je voditi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) te postupak priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj  visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja na našem sveučilištu.

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja - akademsko priznavanje, odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

     1. POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA I PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Obrazac za akademsko priznavanje

Obrazac za priznavanje razdoblja studija

European Curriculum Vitae -HR

European Curriculum Vitae -ENG

     2. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA

Visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristotine kuna).
Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija iznosi 200,00 kuna (slovima: dvijestotine kuna).

Upute o popunjavanju kunskih naloga za plaćanje:
Primatelj: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Račun (IBAN): HR1124070001100609482 OTP banka d.d. Hrvatska
MB: 1695525
OIB: 10839679016
Poziv na broj: 11922 (akademsko priznavanje), 11923 (priznavanje razdoblja studija)
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskog priznavanja IVK/troškovi priznavanja razdoblja studija

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje iz inozemstva:
Primatelj: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Račun (IBAN): HR1124070001100609482 OTP banka d.d. Hrvatska
BIC: OTPVHR2X
MB: 1695525
OIB: 10839679016
Opis plaćanja: akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije/troškovi priznavanja razdoblja studija

Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

     3. POSLATI ISPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA S KOMPLETNOM DOKUMENTACIJOM

SVEUČILIŠTE U ZADRU
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Mihovila Pavlinovića 1
HR – 23 000 ZADAR

Postupak izjednačavanja akademskih naziva

Na zahtjev osoba koje su završile studij na Sveučilištu u Zadru  (ranije: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), izdaju se potvrde o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva s novim akademskim nazivom prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Zainteresirane osobe dužne su, uz pismeni zahtjev za izjednačavanjem, priložiti presliku diplome i dokaz o uplaćenom iznosu od 400 kn na žiro račun Sveučilišta u Zadru broj: 2330003-1100163243 otvoren kod SOCIETE GENERALE -  SPLITSKA BANKA d.d.,  s pozivom na broj  02-11924.
Zahtjevi se podnose na adresu: Sveučilište u Zadru, glavna tajnica Antonela Lovrić, dipl. iur., Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar.