Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR - 23 000 Zadar
e-mail: kvaliteta@unizd.hr
tel.: +385 23 200 621

 

Voditelj Ureda:

Stipe Živaljić, prof.
e-mail: stzivalji@unizd.hr

Suradnik na stručnom usavršavanju:

Severina Mamić, mag. psych.
e-mail: smamic@unizd.hr
tel.: +385 23 200 787