Javna nabava

Javni natječaji u tijeku

Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu smještaja

1. objašnjenje i ispravak Zahtjeva za prikupljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja

Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu smještaja PROČIŠĆENI TEKST Verzija 01082016


Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Sveučilište u Zadru ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbe članka 13. Zakona. 

 

Plan nabave i registar ugovora

2017.2016.

Plan nabave za 2016. godinu - 27.5.2016.

Dopuna Plana nabave za 2016. godinu - 30.6.2016.

Plan nabave za 2016. godinu - 2. izmjena i dopuna - 22.7.2016.

Plan nabave za 2016. godinu - 3. izmjena i dopuna - 2.9.2016.

Plan nabave za 2016. godinu - 4. izmjena i dopuna - 25.11.2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016.  - 27.5.2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. - II - 23.1.2017.

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2015. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2015. - II - 15.3.2016.

2014.

Plan nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - III

2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - III

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013 - IV

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - III