Obrasci – Izvođenje studijskih programa, za akademsku godinu 2018./2019.

Preddiplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja preddiplomskih sveučilišnih studija
 2. Obrazac – Popis izbornih predmeta za ljetni semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 3. Obrazac – Popis izbornih predmeta za ljetni semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 4. Obrazac – Popis izbornih predmeta za zimski semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 5. Obrazac – Popis izbornih predmeta za zimski semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 6. Obrazac – Red predavanja - dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
 7. Obrazac – Red predavanja - jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja integriranih studija
 2. Obrazac – Popis izbornih predmeta za ljetni semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 3. Obrazac – Popis izbornih predmeta za zimski semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se nude studentima drugih studija
 4. Obrazac – Red predavanja - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 

Stručni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja stručnih studija
 2. Obrazac - Popis izbornih predmeta za ljetni semestar jednopredmetnog stručnog studija koji se nude studentima drugih stručnih studija
 3. Obrazac - Popis izbornih predmeta za zimski semestar jednopredmetnog stručnog studija koji se nude studentima drugih stručnih studija
 4. Obrazac - Red predavanja - stručni studij

Sveučilišni centri

 1. Dopis voditeljima centara u svezi redova predavanja
 2. Obrazac – Red predavanja sveučilišnih centara za ljetni semestar studija
 3. Obrazac – Red predavanja sveučilišnih centara za zimski semestar studija

Centar Stjepan Matičević

 1. Dopis voditelju Centra Stjepan Matičević u svezi redova predavanja
 2. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija - jezgrovni kurikulum 
 3. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija – diferencirani kurikulum.

Diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi redova predavanja
 2. Obrazac - Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih studija u ljetnom semestru studija
 3. Obrazac - Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih studija u zimskom semestru studija
 4. Obrazac - Popis studenata diplomskog studija koji su na matičnom studiju upisali izborni predmet
 5. Obrazac - Popis studenata drugih diplomskih sveučilišnih studija koji su upisali izborni predmet
 6. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 7. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 8. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 9. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 10. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 11. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 12. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 13. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 14. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 15. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 16. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 17. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 18. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 19. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 20. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija- nastavnički
 21. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija- nastavnički

Planovi za akad. god. 2018./2019.

 1. Dopis pročelnicima odjela i voditeljima centara u svezi rada zaposlenika i vanjskih suradnika
 2. Obrazac - Plan povjeravanja izvedbe nastave suradnicima u nastavi - asistentima i višim asistentima - vanjskim suradnicima
 3. Obrazac - Plan povjeravanja izvedbe nastave suradnicima u nastavi - asistentima i višim asistentima - zaposlenicima Sveučilišta u Zadru
 4. Obrazac - Plan povjeravanja izvedbe nastave znanstvenim novacima
 5. Obrazac - Plan povjeravanja izvedbe nastave nastavnicima, suradnicima i znanstvenim novacima s drugih odjela Sveučilišta u Zadru
 6. Obrazac - Plan vanjske suradnje
 7. Obrazac - Planirani broj sati rada