SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/17-01/54

URBROJ: 2198-1-79-58/17-08

 

RED PREDAVANJA

za VIII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG410

doc. dr. sc. Maja Cindrić

(nositelj),

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike III

15

0

30

3

UČG411

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti III

15

0

30

3

UČG412

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Metodika nastave prirode i društva IV

15

0

0

4

 

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika nastave prirode i društva IV

 

 

30

 

UČG413

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

dr. sc. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika IV

15

0

15

4

UČG414

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture IV

15

0

15

4

UČG415

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture IV

15

0

15

4

A2

LIKOVNI MODUL

UČG416

doc. dr. art. Marijan Richter

Slikarstvo III

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG417

mr. sc. Ljiljana Ilić

Odgoj u obitelji

15

15

0

4

UČG418

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Stilogenost jezičnih sredstava

15

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 30 bodova.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodaova**