Redovi predavanja za akademsku godinu 2019./2020. - 11. srpnja 2019
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2018./2019. - 4. travnja 2018
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2017./2018. - 10. srpnja 2017
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2016./2017. - 16. lipnja 2016
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij- -UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar 
 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2015./2016. - 15. lipnja 2015
 •  Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2014./2015. - 15. srpnja 2014
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2013./2014. - 26. srpnja 2013
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij-UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

 
Redovi predavanja za akademsku godinu 2012./2013. - 14. siječnja 2013
 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij-UČITELJSKI STUDIJ
1. semestar
2. semestar
3. semestar
4. semestar
5. semestar
6. semestar
7. semestar
8. semestar
9. semestar
10. semestar