Životopis

Braco Tomljenović

Braco Tomljenović rođen je 27. ožujka 1958. godine u Ličkom Lešću, Hrvatske nacionalnosti. Osnovnu i srednju školu završava u Gospiću. Nakon završene gimnazije „Nikola Tesla“, 1977. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 1983. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Gospiću“ pod vodstvom mentora Dr. sc. Živka Radana. 2006. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski stručni studij iz kineziološke edukacije i obranio magistarski rad pod naslovom „Razlike u morfološkim obilježjima učenika i učenica prvih razreda ruralnih i gradskih osnovnih škola u Lici“ pod vodstvom mentora prof. dr. Vladimira Findaka. Akademske godine 2006./07. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu a 2018. godine obranio doktorski rad na temu“ Struktura i razlike antropoloških obilježja učenika i učenica razredne nastave gradskih i seoskih sredina Like“ pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dragana Milanovića i prof. dr. sc. Borisa Neljaka, te mu je dodijeljen i Matični broj znanstvenika 368593.

Od 1983. do 1993. godine radi kao profesor Tjelesne i zdravstvene kulture u COUO „Nikola Tesla“ Gospić.

U periodu 1993. do 1994. godine radi kao voditelj sportskog centra, Sportsko-rekreacijskog centra „Velebno“ Baške Oštarije, Industrogradnja Zagreb.

Od 1994. do 1998. godine radi na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, Odjel u Gospiću Sveučilišta u Rijeci.

Od 1998. do 2000. godine radi na Filozofskom fakultetu u Rijeci Odsjek u Gospiću, Sveučilišta u Rijeci.

Od 2000. do 2006. godine radi na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću.

Od 2006. do 2011. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Rijeci Odsjek u Gospiću, Sveučilišta u Rijeci.

Od 2011. godine radi na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru.

U nastavno zvanje predavača izabran je 1994. godine, a višeg predavača 2001., 2006., 2011. Odlukom o izboru nastavnika u isto nastavno zvanje višeg predavača na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru biran je 21. 11. 2016. godine (Klasa: 112-02/16-01/02, Urbr: 2198-1-79-10/16-49).

17. prosinca 2018. Braco Tomljenović, izabire se u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstveno područje društvenih znanosti-polje kineziologije.

Braco Tomljenović na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću izvodi nastavu iz više kolegija na diplomskoj razini studija za učitelje: Kineziologije, Kineziološke metodike, i Kineziologije, te na izbornim kolegijima Elementi igre u razrednoj nastavi, Izvannastavne sportske aktivnosti, Razvoj kinantropoloških obilježja djece, Sportske radionice i bazične sportove.

U akademskoj godini 2017./2018. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom izvodi nastavu 480 norma sati nastave, akad. god. 2018./2019. 487,5 norma sati nastave.

Pod mentorstvom Brace Tomljenovića od 1996. godine studenti su napisali 66 diplomskih radova, te objavili nekoliko znanstvenih radova u zbornicima u koautorstvu.

  1. Odjel za nastavničke studije u Gospiću predsjednik je Povjerenstva za osiguranje i unapređivanje kvalitete od 2011. godine do 2015. godine. Od 2015 godine do (predviđeno) 2021. član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Odjela za nastavničke studije u Gospiću.

Od 2016. godine Braco Tomljenović provodi stručne ispite iz Tjelesne i zdravstvene kulture u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Gospiću pod vodstvom Vesne Orešković dipl. učiteljice.

Braco Tomljenović je 2000. godine član je organizacijskog odbora i tajnik međunarodnog znanstvenog kolokvija Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija / Zbornik radova koji je održan u Gospiću 8. i 9. lipnja 2000. godine pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjek za Pedagogiju.

Akad.god. 2018./2019. Član je Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem u okviru 6. Dana Šime i Ante Starčevića pod nazivom Učitelj – između tradicije i suvremenosti.

Braco Tomljenović uključen je u znanstveni Projekt: 227-2271694-1696 Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju, Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Prof dr. sc. Ivan Praskalo. U projektu sudjeluje s 6. znanstvenih radova.

Braco Tomljenović održao je više predavanja i radionica na stručnim skupovima za učitelje, Osnovne škole Dr. Jure Turić u Gospiću.

Sudjeluje na stručnom skupu za učitelje i nastavnike Tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola održano u Otočcu, 1999. i 2000. godine.

2001. godine biran je za voditelja stručnog vijeća (aktiva) osnovnih i srednjih škola, Ličko-senjske županije.

Sudjeluje na 30 znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova s izlaganjem ili poster prezentacijom.

Voditelj je udruge ASD „Učitelj“ koju osniva 2001. godine i sa studentima osvaja niz nagrada na natjecanjima, a 1997., 1998. i 1999. godine postaju neslužbeni državni prvaci u raftingu. U suradnji s osnovnim školama organizira sudjelovanje učenika na međunarodnim skupovima Alpe-jadran u ljetnom i zimskom ciklusu.

Organizira susrete studenata Gospića i studenata Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Puli na Velebitu.

Tomljenović Braco autor je 44 znanstveno stručna rada, od kojih 6 radova su A1, 22 znanstvenih radova A2 i 16 stručnih radova i sudjeluje na nizu znanstveno-stručnih skupova kao učesnik i izlagač.

Poveznica na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholaru: https://scholar.google.hr/citations?user=HJSaYp0AAAAJ&hl=hr

 

Poveznica na mrežnu adresu osobnog profila na Hrvatskoj znanstvenoj Bibliografiji (CROSBI):

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=368593