25. listopada 2019

Proslava blagdana sv. Dimitrija i zaziv Duha Svetoga za novu akad. god. 2019./2020.