3. rujna 2019

Rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican na prvom sastanku EU CONEXUS sveučilišta


Čelnici sveučilišta koja su oformila konzorcij EU CONEXUS održali su u Parizu 27. i 28. kolovoza prvi sastanak konzorcija. EU CONEXUS nastao je kao rezultat projekta European Universities for Sustainable Smart Urban Coastal Management, jednog od 17 projekata kojima je odobreno financiranje u okviru prvoga projektnog poziva „Europska sveučilišta“. Sastanak koji se održao u prostorijama Rektorskog zbora Republike Francuske organizirao je prof. dr. sc. Jean Marc Ogier, predsjednik (rektor) Sveučilišta La Rochelle, nositelja projekta. Pozivu su se odazvali čelnici partnerskih institucija: Sveučilišta Klaipeda iz Litve, Katoličkog sveučilišta sv. Vinka iz Zaragoze u Valenciji, Tehničkog sveučilišta civilnog inženjerstva u Bukureštu, Poljoprivrednog sveučilišta u Ateni i Sveučilišta u Zadru.

Osnovni ciljevi projekta EU CONEXUS su: strateško i programsko povezivanje partnerskih institucija, provedba zajedničkih znanstvenih i nastavnih aktivnosti, pokretanje združenih studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, povećanje mobilnosti studenata i djelatnika te promocija nacionalnih jezika i kultura. Posebnost je projekta konzorcija EU CONEXUS usmjerenost k multidisciplinarnom pristupu svim aspektima i izazovima pametnoga i održivoga upravljanja obalnim prostorima. Sastanak konzorcija bio je ujedno administrativna priprema za potpisivanje financiranja projekta i njegov službeni početak.

Predstavnici svakoga partnerskog sveučilišta iznijeli su programe radnih paketa i predradnji koje bi mogle ubrzati realizaciju projekta. Tako je radna grupa Sveučilišta u Zadru kao koordinator dvaju radnih paketa, „Mobilnost“ i „Život u sveučilišnom kampusu“, predstavila programe rada i naglasila da je za provođenje tih dvaju radnih paketa potrebno osnovati Ured za mobilnost i Zbor predstavnika studenata novoga (europskoga) konzorcija. Sastanak je zaključen dogovorom o radnjama koje će se poduzeti tijekom sljedećeg mjeseca i utvrđivanjem okvirnih termina sastanaka Upravnog vijeća i radnih grupa.