15. svibnja 2019

Simpozij – Zaklada „Konrad Adenauer“


Zaklada „Konrad Adenauer“ (die Konrad-Adenauer-Stiftung) i Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru organiziraju internacionalni i interdisciplinarni simpozij „Wie kann man Bürger für Demokratie erziehen?“ („Kako odgojiti građane za demokraciju?“) koji će se održati 16. i 17. svibnja 2019. godine (Stari kampus, dvorana 124).

PROGRAMM / PROGRAM