10. travnja 2019

Obrana sinopsisa disertacije - Anđelka VISKOVIĆ

U srijedu 17. travnja 2019. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.00 sati, Anđelka VISKOVIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani i prof. dr. sc. Neven Hrvatić.