29. ožujka 2019

Natječaj za namještenike i službenike 29.3.2019.

Natječaj za namještenike i službenike

Obavijest o prijemu
Obavještavamo da je u postupku prijema u radni odnos zaposlenika na radno mjesto: Voditelj Ureda za nabavu i prodaju - Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj ostalih ustrojbenih jedinica - na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 33/2019 od 27. 3. 2019.) primljena  Monika Perica, dipl. oec.