28. ožujka 2019

DELF-DALF ISPITI 2019. – Zadar / Examens DELF-DALF 2018 – Zadar

Međunarodni ispiti iz poznavanja francuskog jezika održavaju se u svibnju 2019. na Sveučilištu u Zadru (Odjel za francuske i frankofonske studije).

Datumi i cijene održavanja ispita po razinama:

DELF A1 – 24. 5. 2019. (250 HRK)

DELF A2 – 24. 5. 2019. (250 HRK)

DELF B1 – 16. 5. 2019. (400 HRK)

DELF B2 – 21. 5. 2019. (400 HRK)

DALF C1 – 22. 5. 2019. (500 HRK)

DALF C2 – 23. 5. 2019. (500 HRK)

Pretprijave se primaju do 10. travnja 2019. godine. Ispunjenu pretprijavnicu poslati na: mstorga@unizd.hr.

Sve ostale obavijesti o uplati te dvorani i satu održavanja ispita bit će poslane svim kandidatima koji su izvršili pretprijavu do 10. travnja 2019.

 

Pretprijavnica DELF –DALF, Zadar, 2019. / Formulaire de préinscription – DELF-DALF – Zadar, 2019

 

Examens DELF-DALF 2018 – Zadar

Les examens auront lieu à l'Université de Zadar du 16 au 24 mai 2019.

Les dates et les tarifs d'après le niveau :

DELF A1- le 24 mai 2019 (250 HRK)

DELF A2 – le 24 mai 2019 (250 HRK)

DELF B1 – le 16 mai 2019 (400 HRK)

DELF B2 – le 21 mai 2019 (400 HRK)

DALF C1 – le 22 mai 2019 (500 HRK)

DALF C2 – le 23 mai 2019 (500 HRK)

Le formulaire rempli de préinsription à envoyer par mail jusqu'au 10 avril 2019 : mstorga@unizd.hr

Tous les candidats préinscrits jusqu'au 10 avril 2019 vont recevoir les informations détaillées (la salle et l'heure de l'examen, le mode de paiement, etc. ).