22. ožujka 2019

Poziv na izložbu „Arheologija na poštanskim markama“


Pozivamo vas na otvaranje izložbe „Arheologija na poštanskim markama“ koja će se održati u ponedjeljak 25. ožujka 2019. u 17:00 u prostorima Odjela za arheologiju (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, prizemlje).

Povodom Dana Sveučilišta Odjel za arheologiju priredit će ciklus od tri tematski koncipirane izložbe s motivima iz arheologije na europskim poštanskim markama. Ciklus izložbi „Arheologija na poštanskim markama“ izbor je poštanskih maraka među izdanjima od 1945. do 2019. godine, a izložbe će biti postavljene 25. ožujka te 8. i 22. travnja 2019. godine. Izložbu će predstaviti dr. sc. Brunislav Marijanović, prof. emer.