13. prosinca 2018

Poziv na početnu konferenciju projekta BE UNIZD


U ponedjeljak 17. prosinca s početkom u 12 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2) održat će se početna konferencija projekta BE UNIZD – Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru.

Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru, a partnerska institucija je Tankerska plovidba d.d.

Projekt je sufinanciran iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.“ Provedba projekta započela je 12. listopada 2018. godine.