30. lipnja 2014.

Obavijest o produženju roka za prijavu na natječaj za prijem u studentski dom za starije studente

Rok za predaju dokumentacije na Natječaj za prijem redovitih studenata u studentski i učenički dom u Zadru u akademskoj godini 2014./2015. za starije studente produžuje se do 21. srpnja 2014. Zamolbe za starije studente predaju se osobno u Centar za studentski standard radnim danom u vremenu od 08.00 do 15.00 sati ili šalju poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 21. 7. 2014.) na adresu:

SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za zamolbe
Bana Josipa Jelačića 26
23000 ZADAR