Novosti

3. prosinca 2018.

Obrana doktorskog rada - Martina JURANOVIĆ TONEJC

U petak 7. prosinca 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3.), s početkom u 12.00 sati, Martina JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., javno brani doktorski rad pod naslovom  Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Antonija Mlikota, doc. dr. sc. Zoraida Demori Staničić i dr. sc. Pavao Pavuša Vežić, red. prof. u miru.