Novosti

7. studenog 2018.

Prof. dr. sc. Vjeranu Katunariću Državna nagrada za znanost za životno djelo

Prof. dr. sc. Vjeranu Katunariću Državna nagrada za znanost za životno djelo

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2017. godinu, u kategoriji nagrade za životno djelo u području društvenih znanosti. Tim povodom u Rektoratu Sveučilišta u Zadru su ga primili prorektori prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić i izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić te mu čestitali što je proglašen dobitnikom ovoga priznanja kao prvi djelatnik Sveučilišta.

U odluci koju potpisuje predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost Gordan Jandroković, navodi se kako je dr. Katunarić s 13 autorskih knjiga i više od 150 radova, od kojih su mnogi uvršteni u antologije niza područja sociologije u svijetu, postigao međunarodnu prepoznatljivost i priznatost.

„Znatno je unaprijedio sociološku misao, istraživanja i praksu u nizu područja. Ističu se njegove izvorne znanstvene spoznaje utjecaja etničke distance i migracija na stabilnost obitelji, temeljene na empirijskim istraživanjima, te originalni teorijski doprinosi u sociologiji etničkih sukoba i nacionalizma. Važan je njegov doprinos primijenjenoj sociologiji u područjima javne politike, posebno u analizi i postavljanju okvira javne politike u području kulture u Hrvatskoj i u Europi, što je ostvario kao voditelj projekata, konzultant i izvjestitelj Vijeća Europe za kulturnu politiku. Svojim djelovanjem značajno je unaprijedio profesionalni status sociologije u Hrvatskoj, širio je spoznaje o hrvatskom društvu u svijetu, a međunarodnoj stručnoj javnosti približio je hrvatsku sociologiju“, piše u obrazloženju odluke.

Dr. Vjeran Katunarić rođen je u Travniku (Bosna i Hercegovina) 20. travnja 1949. godine. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zadru, a 1973. godine završio je studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao (1976.) u polju sociologije temom porodice u vanjskim migracijama i doktorirao (1978.), također u polju sociologije, temom o makrosociološkim aspektima Marxove teorije društva. Danas radi kao redoviti profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, gdje vodi nastavu iz predmeta Historijska sociologija, Multietnička društva, Izgradnja teorije u sociologiji i Klasične teorije društva i kulture.

Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi. Dobitnik je godišnje nagrade za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i nagrade „Rudi Supek“ za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije.