Novosti

30. listopada 2018.

Obavijest za STEM stipendije

(za preddiplomske redovite studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih STEM stipendija u akademskoj godini 2018./2019. svim redovitim studentima gore navedenih studijskih programa u STEM područjima znanosti na adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr uputilo obavijest s uputama za provjeru podataka.
Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.
U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim AAI@Edu.Hr elektroničkim identitetom. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će, nakon objave rang-lista, moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ako studenti primijete da njihovi podaci u aplikaciji nisu ispravni (vezano za broj ECTS-a i prosjek ocjena), u svrhu ispravka podataka trebaju se žurno obratiti tajništvu Odjela ili koordinatoru za STEM stipendije: mmirkovi@unizd.hr.

Ukoliko nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, potrebno je obratiti se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije (mmirkovi@unizd.hr), tajništvu Odjela ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenoga 2018. godine u 12 h.

Ukoliko do navedenog vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ukoliko student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-mail poruke, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.