Novosti

11. rujna 2018.

Obrane sinopsisa disertacija

U utorak 18. rujna 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 12.00 sati, Ivan JERKOVIĆ, mag. forens., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salona pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Željana Bašić, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i doc. dr. sc. Zrinka Serventi.

U srijedu 19. rujna 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 12.00 sati, Samra HRNJICA, mag. bosanskog jezika i književnosti, javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Mijo Lončarić, znanstveni savjetnik, prof. dr. sc. Josip Lisac i izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin.