Novosti

11. travnja 2018.

Prva obavijest, I. međunarodna studentska GREEN konferencija

Prva obavijest, I. međunarodna studentska GREEN konferencija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za zdravstvenu ekologiju (IFEH), Sveučilištem u Zadru te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organizira 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja će se povodom 22. svibnja, Međunarodnoga dana bioraznolikosti, održati na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku 17. i 18. svibnja 2018. g.

Ciljevi su 1. međunarodne studentske GREEN konferencije okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, popularizacija znanosti, razmjena i nadogradnja znanja, promicanje multidisciplinarnoga pristupa području zaštite okoliša, primjena smjernica održivoga razvoja te ostvarivanje zdravijega načina života.

PRIJAVE RADOVA*

Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskome i/ili engleskome jeziku potrebno je poslati putem internetske stranice 1. međunarodne studentske GREEN konferencije

(http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/index.php/prijava-sazetaka-i-radova/) do 16. 4. 2018. g.

*za sudjelovanje studenata u radu konferencije nije potrebna uplata kotizacije

 

SEKCIJE

Prirodne znanosti

Biomedicina i zdravstvo

Tehničke znanosti

Biotehničke znanosti

Društvene znanosti

Humanističke znanosti

Interdisciplinarno

Detaljne informacije dostupne su na internetskoj stranici konferencije:

http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/

 

Prva obavijest

First Circular