Novosti

16. veljače 2018.

Obrane sinopsisa disertacija

U petak 23. veljače 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 8.30 sati, Kristina BLECICH, mag. philol. ital., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Sadašnjost i budućnost fijumanskog dijalekta: ekolingvističke i sociolingvističke perspektive jednog urbanog jezičnog otoka pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, doc. dr. sc. Sandra Tamaro i doc. dr. sc. Lucija Šimičić.

U petak 23. veljače 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 12.00 sati, Kristina BABIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. hist. art., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Prostorna artikulacija crkvenih svetišta u južnoj Dalmaciji u razdoblju od 5. do kraja 11. stoljeća pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Pavao Pavuša Vežić, red. prof. u miru, prof. dr. sc. Željko Peković i doc. dr. sc. Ivan Josipović.