Novosti

8. prosinca 2017.

Konačna rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Objavljeni su rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2017./2018. akademsku godinu.
Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na potporu završava s brojem 151 (Petrić, Lucija).

Konačna rang lista
Abecedni popis studenata prijavljenih na natječaj

Studenti apsolventi koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja trebaju do 26. veljače 2018. dostaviti potvrdu o upisu ljetnog semestra akademske godine 2017./2018., u protivnom gube pravo na potporu.

Studenti koji su ostvarili pravo  na potporu za privatni smještaj Ugovor o ostvarenom pravu potpisuju u Centru za studentski standard, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d, Novi kampus, od 11. do 20. prosinca 2017. godine.