Novosti

23. listopada 2017.

Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske raspisan je Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2017./2018. akademsku godinu.
Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2017./2018. akademsku godinu
 
VAŽNO!
Molimo da pažljivo pročitate i proučite ponuđenu dokumentaciju te se prijavite putem LINKA.       
Prijava putem web forme je obvezna!
U prijavi putem linka student je dužan popuniti sve podatke u “Obrascu A” (i Izjavi koja je sastavni dio “Obrasca A”), ispisati ga, potpisati i dostaviti s ostalom dokumentacijom.
Dokumentacija (osim “Obrasca A” koji se kreira putem web forme):
Zamolba / Obrazac “B” / Obrazac “B-1” / Obrazac “B-2” / Obrazac “B-3” / Obrazac “B-4” (obrasce “B-1”, “B-2”, “B-3”, “B-4” treba izabrati prema vrsti studija i godini studija) / Izjava o članovima obitelji koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB)