Novosti

18. listopada 2017.

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 25. listopada 2017. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 12.00 sati, Anita ADAMIĆ, mag. inf. i mag. museol., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Komparativna analiza trauma na osteološkom materijalu kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Mario Novak, viši znanstveni suradnik, prof. dr. sc. Mario Šlaus i izv. prof. dr. sc. Karla Gusar.

U petak 27. listopada 2017. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Jelena PUTICA, magistar zemljopisa i povijesti, javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Zapadnohercegovačke županije od druge polovice XX. stoljeća pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anica Čuka, prof. dr. sc. Željka Šiljković i izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić.