Novosti

12. listopada 2017.

Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u II. roku

N A T J E Č A J

za upis studenata u prvu godinu redovitih

i izvanrednih jednopredmetnih i

dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija

na Sveučilištu u Zadru u II. roku

akad. god. 2017./2018.