Novosti

13. rujna 2017.

Condura Croatica na festivalu Dani u Vali

Condura Croatica na festivalu Dani u Vali

Na otoku Hvaru u Starome Gradu od 14. do 17. rujna održat će se 2. festival brodova, mora i mornara Dani u Vali. Sveučilište u Zadru i ove se godine pridružuje u plovidbi tradicijskih brodova. Naša posada plovit će na Conduri Croatici izgrađenoj po uzoru na poznate arheološke nalaze starohrvatskih brodova iz Nina, koje je krajem šezdesetih godina prošloga stoljeća pronašao i istražio prof. Zdenko Brusić.

Uz plovidbu revijskog i natjecateljskog karaktera organizirani su znanstveni skupovi, kulturna događanja i zabavni program.

Ovdje možete pogledati brošuru i program događanja.