Novosti

26. srpnja 2017.

Prijave na preddiplomske studije u jesenskom upisnom roku

U jesenskom upisnom roku, moguće se prijaviti za upis na sljedeće preddiplomske sveučilišne i stručne studije na Sveučilištu u Zadru (vidi ovdje).