Novosti

19. srpnja 2017.

Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika, književnosti i kulture "Zoranićeva arkadija"

Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika, književnosti i kulture "Zoranićeva arkadija"

Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru organizira desetu Međunarodnu ljetnu školu hrvatskoga jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija od 17. do 29. srpnja 2017. U sklopu programa uz nastavu hrvatskoga jezika održat će se niz predavanja  i radionica.

Više o Zoranićevoj arkadiji na poveznici https://sites.google.com/site/zoranicevaarkadija/home.