ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

Završni i diplomski radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Upute su dostupne ovdje.

Obavezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad zbog pohrane u Digitalni repozitorij navedeni su ovdje.

Primjeri korica završnih i diplomskih radova te obrasci koje student treba ispuniti i priložiti završnom/diplomskom radu dostupni su ovdje. Na korice i prvu stranicu je potrebno upisati puni naziv završenog studijskog programa:

- Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni)

Studentima koji ne potpišu Izjavu da su suglasni s pohranom završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru Ured za preddiplomske i diplomske studije (Referada) prema Uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij neće izdati Potvrdu o završetku studija.

DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunsku ispravu. 

Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.

U dodatne podatke ulaze podaci o:

- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.

- sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori

- sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu

- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.

- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama

- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta

- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima

- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima 

- i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Primjer zapisivanja aktivnosti može se vidjeti ovdje.

NAJAVA OBRANA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

U ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 11.30, studentica Marina Baradić javno brani diplomski rad pod nazivom Migration aus Kindersicht in Werken von Marica Bodrožić pred Povjerenstvom za obranu u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Slavija Kabić
2. Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić
3. Doc. dr. sc. Marijana Jeleč

---

U ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 12.30, studentica Antonela Bakić javno brani diplomski rad pod nazivom „Was bedeutet es für mich, wenn ich weder in der Heimat noch in der Fremde leben darf?“ Zur Flüchtlingsproblematik in Abbas Khiders Romanen Der falsche Inder und Ohrfeige pred Povjerenstvom za obranu u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Slavija Kabić
2. Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić
3. Doc. dr. sc. Marijana Jeleč

---

U četvrtak, 18. siječnja 2018. u 9 sati, studentica Ivana Škripač javno brani diplomski rad pod nazivom Intensivierung bei den Präfixverben mit
ver- und auf- pred Povjerenstvom za obranu u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak
2. Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

3. dr. sc. Helga Begonja