ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

Pravilnici Odjela za germanistiku kojima se reguliraju završni i diplomski radovi nalaze se ovdje.

Završni i diplomski radovi koji se brane nakon 1. prosinca 2015. godine trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Upute su dostupne ovdje.

Obavezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad zbog pohrane u Digitalni repozitorij navedeni su ovdje.

Primjeri korica završnih i diplomskih radova te obrasci koje student treba ispuniti i priložiti završnom/diplomskom radu dostupni su ovdje. Na korice i prvu stranicu je potrebno upisati puni naziv završenog studijskog programa:

- Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni)

- Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni)

Studentima koji ne potpišu Izjavu da su suglasni s pohranom završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru Ured za preddiplomske i diplomske studije (Referada) prema Uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij neće izdati Potvrdu o završetku studija.

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunske isprave. 

Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.

U dodatne podatke ulaze podaci o:

- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.

- sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori

- sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu

- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.

- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama

- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta

- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima

- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima 

- i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Primjer zapisivanja aktivnosti može se vidjeti ovdje.

NAJAVA OBRANA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Studentica Ena Pavičić brani  zaršni rad pod naslovom "Die Reformation in Luthers Fabeln" u ponedjeljak, 25. rujna 2017. god. u 9 sati u uredu 1412. pred povjerenstvom za obranu u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić
3. izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić


U ponedjeljak 2. listopada 2017. na Odjelu za germanistiku organiziraju se obrane:

- diplomskog rada studenta Marijana Zubčića pod naslovom „Die Identifikationsproblematik in Herta Müllers Roman Reisende auf einem Bein“, u 9 sati;

- diplomskog rada studentice Nikoline Pavić pod naslovom „Interdisziplinäre Literaturwisseschaft am Beispiel der grimmschen Märchen – Zur Interpretation vom Standpunkt der Narratologie, Psychoanalyse, Anthropologie und Ethnologie im Vergleich“, u 9:30 sati;

- diplomskog rada studentice Lorene Belač pod naslovom „Zur philosophischen und ästhetischen Kritik der Romantik am Beispiel von Schlegels Roman Lucinde“, u 10 sati,

pred povjerenstvom u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak (predsjednica)
2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor)
3. Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (članica)