IZVEDBENI PLANOVI

Izvedbeni plan Odjela za germanistiku sastoji se od materijala objavljenih na mrežnim stranicama Odjela za germanistiku, koji uključuju:

- Redove predavanja,

- Syllabuse za preddiplomski studij

- Syllabuse za diplomski studij 

- Raspored nastave, i 

- Raspored održavanja ispita

   - za predmete iz zimskog semestra

   - za predmete iz ljetnog semestra.

Termini konzultacija i kontakti svakog pojedinog nastavnika objavljeni su u rubrici Nastavnici.