Hodogram prijave ispita

KLASA: 602-04/08-03/38

URBROJ: 2198-1-79-05/08-02

 

Zadar, 5. siječnja 2009.

 

Hodogram prijave ispita i administriranja prijavnica:

 

1) student/ica prijavljuje ispit u tajništvu odjela, pri čemu ispunjava
prijavnicu koju dobiva u tajništvu[1]. Ispit se može prijaviti i telefonski
ili elektroničkom poštom. U tom slučaju tajnica/nik, umjesto studenta/ice,
ispunjava prijavnicu na osnovi dostavljenih informacija.

2) tajnica/nik odjela sastavlja listu prijava (student/ica koji prijavljuje
ispit i matični broj), te je zajedno s prijavnicama dostavlja nastavniku/ci,


3) po završetku ispita, nastavnik/ca dostavlja sve prijavnice i potpisanu
listu u tajništvo odjela (najkasnije 3 dana po završetku ispitnog termina!),

4) tajnica/nik unosi sve ocjene u sustav ISVU

5) tajnica/nik prosljeđuje popunjene prijavnice Studentskoj službi.

 

[1] Studenti koji su izgubili apsolventski status prijavu ispita plaćaju 200
kn i moraju kopiju uplatnice dostaviti u tajništvo odjela. Ako ispit u
međuvremenu odjave, prijava i uplata vrijedi za naredni termin. Tajnice
provjeravaju status studenta.