Registracija za konferenciju i kotizacija

Prije nego obavite ONLINE REGISTRACIJU ZA KONFERENCIJU, molimo pročitajte informacije vezane uz kotizaciju.


Kotizacija


Prije ili na dan 2. travnja 2013.: € 250
Poslije 2. travnja 2013.: € 300
Studenti: € 150
Molimo uzmite u obzir da sve troškove bankovnih transkacija snosi sudionik konferencije.

Kotizacija za konferenciju uključuje:
•    Zbornik sažetaka (knjiga sažetaka i CD s radovima)  
•    Piće dobrodošlice
•    Osvježenje tijekom pauza
•    Ručkovi tijekom konferencije (četvrtak, petak)
•    Konferencijska gala večera
 
Ostale informacije:
•    Kotizacija ne uključuje izlet u Starigrad Paklenicu i grad Nin, planiran za 12. svibnja 2013. godine (kotizacija 35 €) - mogućnost plaćanja tijekom konferencije
•    Osobe u pratnji mogu sudjelovati na konferencijskoj gala večeri i izletu (kotizacija za pojedino događanje 35 €) – mogućnost plaćanja tijekom konferencije

 

Korisnik - primatelj uplate: Sveučilište u Zadru
 
Uplatu u Eurima je moguće izvršiti prema podacima:
SWIFT CODE: SOGEHR22
kod: SPLITSKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP
IBAN BROJ: HR53 2330 0031 1001 6324 3
 
Uplatu u kunama je moguće izvršiti prema srednjem deviznom tečaju HNB-e za Euro, na dan plaćanja, na žiro račun:
2330003-1100163243
 
*Molimo da u opisu plaćanja obvezno navedete “PREZIME I IME – 37310” .