Upisi

Budući studenti sve informacije o upisima mogu naći ovdje.

 

Upis u višu godinu studija 

Poveznica na dokumente Senata koji se odnosi na uvjete upisa i visinu školarine i za akademsku godinu 2015./16.

Uvjeti za upis u višu godinu studija - Odluka Stručnog vijeća Odjela za lingvistiku od 27. rujna 2012.