Ljetni ispitni rokovi akad. god. 2016./2017.

Dan Datum Sat Predmet

Srijeda

14.06.2017.

08.07.2017.

14 sati

14 sati

 
Sintaksa
Srijeda

21.06.2017.

06.07.2017.

10 sati

10 sati

 

Semantika