Znanstveni projekt "Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika" (DJIH)

O nama

 DJIH
        
   Znanstveni projekt "Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika" (DJIH), koji financijski podupire Hrvatska zaklada za znanost (IP 1946), obrađuje dvije strane medalje hrvatskoga jezika, dijalektološku i jezičnopovijesnu,  odnosno suvremeno hrvatsko dijalekatno stanje organskih idioma i genezu hrvatskih narječja, s jedne strane, i hrvatsku jezičnu baštinu kako je ona zapisana u književnim djelima i u drugim jezičnim spomenicima, s druge strane. Očekuje se da će projekt rezultirati znanstvenim rezulatima velike važnosti. Riječ je prvenstveno o sedam monografija iz pera petero istraživača, a zatim i o drugim prinosima. Svi ti prinosi obogaćivat će poznavanje hrvatskoga jezika od Istre do Dubrovnika i od Gorskoga kotara do zapadnoga Srijema, kao i svagdje drugdje gdje ima hrvatskih govornika ili ih je bilo u prošlosti. Može se očekivati da će projekt u znatnoj mjeri unaprijediti hrvatsku genetsku lingvistiku, prije svega proučavanje kajkavskoga i čakavskoga narječja, a zatim i hrvatske dijalektologije u cjelini. To znači da će u punoj mjeri biti obuhvaćeni i govori štokavskoga narječja, kao i idiomi torlačkoga narječja kojima govore Hrvati. Posebno je važno da će rad na projektu bitno unaprijediti kvalitetu istraživanja svih angažiranih znanstvenika, posebno onih najmlađih. Donijet će ne samo činjenične novosti u hrvatsku genetsku lingvistiku, nego će biti i zametak planiranoga Centra za hrvatsku dijalektologiju pri Sveučilištu u Zadru.


Suradnici>>>

Kontakt

Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika
Sveučilište u Zadru


Odjel za kroatistiku i slavistiku
Obala Petra Krešimira IV. 2
HR-23000 Zadar
Hrvatska    

Voditelj projekta
prof. dr. sc. Josip Lisac
telefon: +385 (0)23 200503
e-mail: jlisac@unizd.hr
    
Suradnici
izv. prof. dr. sc. Lina Pliško
telefon: +385 (0)52 377504
e-mail: lplisko@unipu.hr

doc. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
telefon: +385 (0)21 490105
e-mail: mtomelic@ffst.hr    

dr. sc. Marijana Fabijanić
telefon: +385 (0)23 200565
e-mail: mfabijanic@unizd.hr

Josip Galić, prof.
telefon: +385 (0)23 200503
e-mail: jgalic@unizd.hr