PREDSTAVNICI STUDENATA ODJELA ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU
 

Predstavnica studenata

ELEONORA LOVRAKOVIĆ

elovra@hotmail.com

Zamjenica predstavnice

KATARINA ŠATALIĆ

s.kate.rava@gmail.com

 


 

 


PREDSTAVNICI STUDENATA ODSJEKA ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 

Predstavnica studenata

ANA BEGIĆ

anbegic93@gmail.com

Zamjenik predstavnice

HRVOJE BAZINA

hrvoje_bazina@outlook.com