Red predavanja, syllabusi kolegija

REAKREDITACIJA - 23. svibnja 2014
Poštovani studenti i nastavnici, 
ove akademske godine Odjel za kroatistiku i slavistiku je u postupku reakreditacije visokih učilišta koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. S tim u vezi Agencija je imenovala stručno povjerenstvo koje će od 19. do 21. svibnja posjetiti Sveučilište u Zadru i na odvojenim sastancima razgovarati s upravom, studentima i djelatnicima sastavnica koje su u postupku reakreditacije. Želite li članovima stručnog povjerenstva postaviti upit, dostaviti svoj komentar, prijedlog, primjedbu ili pohvalu za nečiji rad, možete to uraditi do 16. svibnja 2014. putem povjerljive komunikacije na poveznici https://www.azvo.hr/index.php/hr/komentari-institucija. Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost komentara, a dobivene informacije koristiti će se isključivo u svrhu postupka reakreditacije i na uvidu su samo članovima stručnog povjerenstva. Više o postupku reakreditacije možete doznati na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/images/stories/vrednovanja/reakreditacija_vu/Postupak_reakreditacija_VU_2012.pdf

 


 
ARHIVA - 26. ožujka 2014
SYLLABUSI KOLEGIJA - 5. ožujka 2009

Arhiva

Preddiplomski i diplomski studij Kroatistika i južnoslavenske filologije (jednopredmetni studij). Trajanje studija: 3+2
2.1. Kroatistika i južnoslavenske filologije (preddiplomski studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u svim kulturnim područjima, u medijima i turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti.
2.2. Kroatistika i južnoslavenske filologije (diplomski studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, u nizu kulturnih područja, u diplomaciji, medijima i u turizmu, uključujući i prevodilačke aktivnosti.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

- prvostupnik kroatistike i južnoslavenskih filologija – bacalaureat; magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija


PROGRAM PREDDIPLOMSKOGA I DIPLOMSKOGA STUDIJA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I KROATISTIKE I JUŽNOSLAVENSKIH FILOLOGIJA - 2005. godina