Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Rektorat (V. kat)
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar

Voditeljica Ureda:

Ivana Morić Filipović
e-mail: izdavastvo@unizd.hr
tel.: 023 200 741