Periodika

 • ACTA IADERTINA – časopis Odjela za filozofiju, Odjela za pedagogiju i Odjela za sociologiju, glavna urednica Iris Tićac; cijena: 50,00 kn
 • ARCHAEOLOGIA ADRIATICA - Odjel za arheologiju, glavni urednik Ante Uglešić; cijena: 100,00 kn
 • ARS ADRIATICA - Odjel za povijest umjetnosti, glavni urednik Pavuša Vežić; cijena: 100,00 kn
 • CROATICA ET SLAVICA IADERTINA – Odjel za kroatistiku i slavistiku, glavni i odgovorni urednik Josip Lisac; cijena: 100,00 kn
 • GEOADRIA – Odjel za geografiju, Hrvatsko geografsko društvo, glavna urednica Vera Graovac Matassi; cijena: 75,00 kn
 • LIBELLARIUM - časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova - Odjel za informacijske znanosti, glavni urednik Zoran Velagić; cijena: 70,00 kn
 • LIBURNA - časopis za kulturu, turizam i komuniciranje - Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, glavni urednik Jurica Šimurina
 • MAGISTRA IADERTINA – (prethodni naslov Zbornik radova), Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, glavni urednik Robert Bacalja; cijena:70,00 kn
 • MISCELLANEA HADRIATICA ET MEDITERRANEA - časopis Odjela za povijest, glavna urednica Anamarija Kurilić; cijena: 75,00 kn
 • OECONOMICA IADERTINA - časopis Odjela za ekonomiju, glavna urednica Aleksandra Krajnović; cijena 50,00 kn
 • [sic] - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, glavni urednik Marko Lukić