Unosi za siječanj 2017

Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru

Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru

14. siječnja 2017.
U utorak, 17. siječnja 2017. u vremenu od 13 do 16 sati u Gradskoj loži na Narodnom trgu, Sveučilište u Zadru će održati svoj Otvoreni dan, manifestaciju na kojoj će sveučilišni odjeli široj javnosti ...