Thursday, August 29, 2019

Završni ispit i obrane završnog rada - srijeda 4. rujna

Završni ispit održat će se 4. rujna s početkom u 11.00 sati. U Povjerenstvo za Završne ispite i obranu Završnog rada 4. rujna imenovani su: izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić, doc. dr. sc. Drahomira Cupar i doc. dr. sc. Mirko Duić.