Wednesday, February 27, 2019

12. studentska konferencija InfoDASKA na Sveučilištu u Osijeku - poziv za prijavu radova


U tijeku su prijave na 12. konferenciju InfoDASKA 2019. koja će se održati 10. i 11. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Osijeku. Za sve detalje i za prijavu sažetaka obratite se na mail predsjednici Kluba Ex Libris: crnicella@gmail.com (Ella Crnić).

Veselimo se svim prijavama!


InfoDASKA studentska je konferencija započela 2008.godine pod nazivom Dani mladih knjižničara. Konferencija se održava jednom godišnje, naizmjenično u Zadru, Osijeku i Zagrebu, a na njoj sudjeluju studenti knjižničarstva i informacijskih znanosti. InfoDASKA 2019 održat će se na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Organizatori konferencije su studenti s Odsjeka za informacijske znanosti te članovi kluba studenata informacijskih znanosti Libros. Konferencija će se održati 10. i 11. svibnja 2019. godine.
Tema ovogodišnje InfoDASKA-e je Informacijska tehnologija kao pokretač promjena, što uključuje dvije podteme: Uloga informacijskih ustanova u procesu promjena i odnos informacijskih stručnjaka prema tehnologijama.

Uloga informacijskih ustanova u procesu promjena

  • Informacijske ustanove kao posrednik između tehnologije i korisnika
  • Suradnja informacijskih ustanova i IT sektora
  • Nove usluge u skladu s tehnološkim napretkom
  • Diseminacija informacija u informacijskom društvu
  • Promjene u organizaciji rada u informacijskim ustanovama (alati, organizacijski modeli...)

Odnos informacijskih stručnjaka prema tehnologijama

  • Nove uloge informacijskih stručnjaka s obzirom na tehnološki napredak
  • Edukacija informacijskih stručnjaka o novim tehnologijama
  • Važnost uvođenja IT-a na studij informacijskih znanosti
  • Utjecaj informacijskih tehnologija na odnos informacijskih stručnjaka i korisnika

 

Rok za predaju sažetka: 15.3.2019.
Obavijest o prihvaćanju: 1.4.2019.
Predaja prezentacije: 20.4.2019.

Detaljnije podatke o konferenciji možete pronaći ovdje.

Detaljnije upute za autore možete pronaći ovdje.