Thursday, November 15, 2018

Obrane sinopsisa disertacije: Jurica Grzunov i Klaudija Mandić - petak, 16. studenoga


 

U petak 16. studenoga 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 12.00 sati, Jurica GRZUNOV, mag. inf. et math., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom 'Model informacijskog sustava za podršku pametnom turizmu' pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović Korona i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić.

 

U petak 16. studenoga 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6), s početkom u 13.30 sati, Klaudija MANDIĆ, dipl. bibl., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom 'Utjecaj pokretne knjižnice na smanjenje socijalne isključenosti u ruralnoj sredini' pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof. dr. sc. Boris Badurina i izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković.