Pristup internetu

Za spajanje na Internet u studentskom domu potrebno je:

 • Biti stanar doma,
 • Posjedovati elektronički identitet (AAI) kojeg možete dobiti u službi dodiplomskih studija (referada) Sveučilišta u Zadru,
 • Imati računalo sa Microsoft Windows XP operativnim sustavom (Microsoft Vista trenutno nije podržana),
 • Provjeriti ispravnost elektroničkog identiteta (AAI) u informatičkom kabinetu studentskog doma,
 • Imati mrežni (LAN) priključak na računalu,
 • Imati (LAN) kabel,
 • Samostalno Instalirati i konfigurirati besplatni program za autentikaciju, SecureW2.
  Upute za njegovu instalaciju i konfiguraciju (u pdf formatu)
    možete dobiti  na stranicama Studom Software ili u Informatičkom uredu studentskog doma.
 • Pridržavati se pravila prihvatljivog korištenja mreže u studentskom domu Sveučilišta u Zadru.
            
Sveučilište u Zadru po  Ugovoru s CARNetom donjelo je pravila korištenja računalno-komunikacijske mrežne infrastrukture u svojem vlasništvu te nadzire provedbu istih. Za nepoštivanje pravila, odgovarati će se sukladno predviđenim odredbama.
              

U slučaju da su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni a i dalje se ne možete spojiti na mrežu tada ćete pomoć za Studentski Internet (StudomZD) zatražiti i dobiti u uredu Službe za informatičku potporu smještene u domu.   

 
Služba za informatičku potporu
Ivica Glavan. dipl.inž.
Stručni suradnik