Ana Pejdo, prof.


Dr. sc. Ana Pejdo, viši asistent,  zn. novak

Sveučilište u Zadru

Odjel za geografiju

Dr. Franje Tuđmana 24 i

23000 Zadar

ured br. 25

tel.: 023/345-020

fax.: 023/311-282

e-mail: apejdo@unizd.hr


Detalji o znanstvenici